نام کتاب : پاسخ به 101 سوال درباره کتاب مقدس

مولف : ریموند براون

تعداد فصل ها : در این مجموعه به 101 سوال اساسی در مورد کتاب مقدس به صورت طبقه بندی شده و جامع پاسخ داده می شود و شما خواننده عزیز پاسخ بسیاری از سوالات مهم و اساسی خود را در زمینه های گوناگون شناخت مسیحیت و کتاب مقدس و مضامین خواهید یافت

تعداد صفحات : 147

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری :دارای تصویر نمی باشد.