نام کتاب : انجیل لوقا چه می گوید ؟

مولف : .......

تعداد فصل ها : 10

·         لوقا و آثارش

·         انجیل طفولیت

·         تعمید و وسوسه

·         نبی و شاگردان

·         خوشا به حال شما ای مسکینان

·         همسایه من کیست ؟

·         برادر تو زنده است

·         به سوی اورشلیم

·         واپسین روزها

·         عید گذر در اورشلیم

تعداد صفحات : 200

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری کتاب: شامل نقشه موقعیت سیاسی فلسطین در زمان عیسی و جداول تاریخی پیرامون توضیح و بررسی انجیل لوقا . این کتاب همچنین دارای 9 تصویر و شمایل از رویداد های ذکر شده در انجیل لوقا همچون بشارت تولد مسیح به چوپانان – شمایل تولد مسی – شمایل معروف به باکره آیت و .... می باشد.