نام کتاب : چگونه عهد جدید را بخوانیم ؟

مولف : اتین شارپانتیه

تعداد فصل ها : 8

·         آماده شدن برای سفر

·         دنیای مسیحیان اولیه

·         رستاخیز مسیح

·         پولس و نامه هایش

·         انجیل طبق نوشته مرقس

·         انجیل طبق نوشته متی

·         آثار لوقا : انجیل و اعمال رسولان

·         آثار یوحنا : انجیل و نامه ها

·         آپوکالیپس : کتاب مکاشفه

·         ابتدای انجیل

تعداد صفحات : 233

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری : دارای بیش از 40 تصویر و نقشه مربوط به قسمت های مختلف انجیل و تعدادی جدول و نمودار تاریخی می باشد . همچون : پاپیروس های متعلق به رایلندز – نقوش برجسته مربوط به یهود و ...