نام کتاب : اسناد و مباحثی درباره تاریخ کلیسای شرقی – جلد دوم

مولف : .......

تعداد فصل ها : 8

·         مسیحیت سریانی در شرق

·         جهانی بودن کلیسای شرق

·         ارزیابی مجدد شورای افسس

·         کلیسای نسطوری، نامگذاری اشتباه و تاسف بار

·         بیانیه مشترک مجمع اسقفان

·         بعد سامی سنت مسیحیت

·         کلیسای شرق و تئودور اهل مویسوستیا

·         نام ایرانی برای مسیحیان و ( ترسندگان از خدا )

تعداد صفحات : 160

سطح : عالی - الهیات

اطلاعات تصویری کتاب:

·         دارای نقشه های جغرافیایی مسیحیت در قرون 9 تا 14 در آسیا

·         نقشه کلیسای پارسی