نام کتاب : تشخیص دادن روح

مولف : مونیک لوراین

تعداد فصل ها : 12

 • تشخیص دادن روح
 • یک چیزی در درون ما می گذرد
 • قدیس ایگناتیوس اهل لویولا
 • توجه نمودن به آنچه که می گذرد
 • دو وضعیت
 • تسلی و آشفتگی
 • مبارزه روحانی
 • آفتاب پرست
 • تصمیمات روزانه
 • انتخاب های بزرگ
 • همراهی روحانی چیست ؟
 • دعا کردن همراه با کار روزانه

تعداد صفحات : 58

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری : دارای تصویر نمی باشد

 

لینک دانلود کتاب