نام کتاب : برنادت سوبیرو

مولف : .....

تعداد فصل ها : این کتاب حاوی مطالبی زیبا و دلنشین در مورد معجزه لورد ( برنادت سوبیرو ) در قسمت است .

تعداد صفحات : 73

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری :دارای بیش از 30 تصویر زیبا از برنادت قدیس – خانواده اش – شهری که در آن بود – چشمه ماسابیل – حضور پاپ در محل ظاهر شدن حضرت مریم به برنادت سوبیرو و ....