نام کتاب : آیین اعتراف و بخشش

مولف : ......

تعداد فصل ها :دارای 4 بخش اصلی به شرح زیر است .

·         آیین پذیرش

·         آیین قرائت کلام

·         آیین بخشش

·         آیین شکرگزاری

تعداد صفحات : 38

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری :دارای یک تصویر سیاه و سفید می باشد.