نام کتاب : پدر من خطاکارم

مولف : جین ریموند

تعداد فصل ها : 5

·         راز توبه جوابگوی چه نیازی است ؟

·         نور خدا بر زندگی ما

·         پدر نسبت به تو خطا کرده ام

·         غنای بخشش

·         در قدرت روح القدس

تعداد صفحات : 59

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری :اثر زیبای پسر گمشده از آثار رامبراند را در این کتاب مشاهده می نمایید.