نام کتاب : بخشیدن

مولف : .....

تعداد فصل ها : در 14 قسمت به بحث و بررسی پیرامون مسئله گناه در انجیل و کتاب مقدس می پردازد و در هر قسمت یکی از معروف ترین داستان های انجیل را بیان می کند .

تعداد صفحات : 50

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری :دارای تصویر زیبای پسر گمشده اثر رامبراند می باشد.