نام کتاب : ایمان و تمدن

مولف : ....

تعداد فصل ها : 9

·         جاذبه یونانی گرایی

·         تعقیب و آزار

·         از کمینگاه تا پیروزی

·         از عرفان تا سیاست

·         دانیال ، پسر انسان

·         پادشاهی خدا

·         استر و یهودیه

·         یهودیان و اسکندریه

·         فنا ناپذیری بر در است

تعداد صفحات : 163

سطح : عالی – الهیات

اطلاعات تصویری : دارای 8 تصویر رنگی و سیاه و سفید از موضوعات تاریخی و کهن کتاب مقدس همچون : دانیال در چاه شیران – سه جوان در کوه آتش – مرتا و مریم و ....

و تصویری از شهر قدیم اسکندریه