نام کتاب : در انتظار ایام نوین
مولف : آنسلم گرون
تعداد فصل ها : ۹
  • از کورش تا اسکندر
  • اورشلیم جدید
  • خدا هر اشکی را پاک می کند
  • پسران شما نبوت خواهند کرد
  • کتاب طوبیا
  • اینک من رسول خود را خواهم فرستاد
  • خداوند داوود را برگزید
  • ای قوم من همت داشته باش
  • آدم کیست ؟
تعداد صفحات : ۱۳۰
سطح : عالی – الهیات
اطلاعات تصویری : دارای ۹ تصویر و شمایل از اسکندر کبیر – جنگجوی پارسی – نقوش برجسته آشوری و شمایل هایی از تعمید و صلیب و رستاخیز مسیح و
تصویری از مجسمه های تاریخی سنگی می باشد.
 
لینک دانلود کتاب