نام کتاب : دولت فقر طلب کن – طریقت و حقیقت " سه بخش در دو قسمت "
مولف : ....
تعداد فصل ها : 3 بخش اصی در باب " نگاهی به تحولات زندگی از دیدگاه کتاب مقدس "
  • ای فرزندان، خود را از بتها محفوظ دارید
  • از راه فقر مسیح دولتمند شویم
  • عیسی مسیح و روح القدس
تعداد صفحات : مجموعا 152 صفحه
سطح : مقدماتی
اطلاعات تصویری : دارای  شمایل هایی از وقایع و اتفاقات زندگی مسیح از جمله : شفای کور مادرزاد – مرگ و صلیب عیسی مسیح – معجزات وی و گفتگوی او با زن سامری را شامل می شود. همچنین این کتاب دارای شمایل هایی از موضوع سه جوان در کوه آتش و ماجرای آنان در مقابل نبوکدنصر پادشاه و شمایل هایی از ظهور پرجلال روح القدس و حضرت مریم نیز می باشد که در مجموع 17 شمایل از کلیساهای مختلف و قرون متفاوت را ارائه می دهد.
 
لینک دانلود کتاب - قسمت اول
لینک دانلود کتاب - قسمت دوم