پیام پاپ فرانسوا برای زمان روزه 2014

" او فقیر گشت باشد که با فقر او شما غنی گردید " (دوم قرن 8 : 9)

برادران و خواهران عزیز؛

از آنجا که زمان روزه نزدیک می­شود، تمایل دارم در مسیر تغییر فردی و همچنین گروهی مان، اندیشه­هایی یاریگر را به شما پیشکش کنم. این بینش­ها ملهم از کلام پولس قدیس است: "چرا که شما فیض خداوند ما عیسای مسیح را می­شناسید و می­دانید که او گرچه غنی بود، با این حال برای شما فقیر گشت، باشد که با فقر او شما غنی گردید" (دوم قرن 8 :9). این رسول خداوند به مسیحیان قرنت نامه می­نوشت تا ایشان را در یاری دادنِ مسیحیان نیازمند اورشلیم، به سخاوتمندی برانگیزد. این سخنان پولس قدیس امروز برای ما مسیحیان به چه معناست؟ این دعوت به فقر، زندگی با فقرِ انجیل­ باورانه، امروز برای ما چه معنایی دارد؟دانلود فایل PDF کامل این متن