نامه پاپ فرانسوا به مسیحیان در خاورمیانه

خواهران و برادران گرامی،

"متبارک باد خدا، پدر خداوندِ ما عیسی مسیح، که پدر همة رحمت­ها و خدای همة دلگرمی­ها است؛ که به ما در همة سختی­هایمان دلگرمی می­بخشد تا ما نیز بتوانیم با آن دلگرمی که از او یافته­ایم، دیگران را که از سختی­ها می­گذرند دلگرم سازیم." (دوم قرن 1 : 3 -4).

وقتی می­خواهم برای شما برادران و خواهران در خاورمیانه بنویسم بی درنگ این سخنانِ پولس مقدس را به یاد می­آورم. من درست پیش از کریسمس به شما می­نویسم، آگاه از اینکه برای بسیاری از شما، آهنگِ سرودهای کریسمس با اشک و آه همراه خواهد بود. با این همه، میلادِ پسرِ خدا در تنِ انسانیِ ما، یک رازِ تسلّی­بخشِ توصیف­ناپذیر است: " چرا که فیضِ خدا برای نجاتِ تمامیِ مردمان ظاهر شده است" (تیت 2 : 11).دانلود فایل PDF کامل این متن