تعمقی بر رستاخیز مسیح (بخش یکم)

بیایید امروز به تعلیمات سال ایمان بپردازیم. در ایمان­نامه این کلمات را تکرار می­کنیم: " و مطابق متون در روز سوم دوباره برخاست" . این همان رویدادی است که ما آن را جشن می­گیریم: رستاخیز مسیح، کانون پیام مسیحی ،که از آغاز طنین­انداز بوده و همچنین آمده است تا به ما برسد. پولس قدیس به مسیحیان قرنت نوشت:  " زیرا من آنچه را به من رسید همچون مهمترین مطلب به شما سپردم: اینکه مسیح مطابق کتب مقدس در راه گناهان ما مرد، و اینکه دفن شد، و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخواست، و اینکه خود را بر کیفا ظاهر ساخت و سپس بر آن دوازده تن" (اول قرن 15 :3-5) خودِ این اقرار مختصر ایمان، راز رستاخیز را با اولین ظهورهای آن برخاسته بر پطرس و دوازده تن، اعلام می­کند و این یعنی مرگ و رستاخیز عیسی خود، قلب ایمان است.دانلود فایل PDF کامل این متن