تعمقی بر هفته مقدس
امروز می­خواهم کمی بر هفته مقدس تعمق کنیم. هفته ای که با یکشنبه نخل- قلب تمام سال عبادی - شروع  می­شود و در آن عیسی را در رنج و مرگ و رستاخیزش همراهی می­کنیم.

اما زیستن هفته مقدس برای ما به چه معنی است؟ همراهی کردن عیسی در سربالایی به سوی تپه صلیب و مرگ و رستاخیز یعنی چه؟ مسیح در مأموریت زمینی­اش بر راههای سرزمین مقدس راه رفت و دوازده فرد ساده را فراخواند تا با او بمانند، تا در سفرش شریک شوند و مأموریتش را ادامه دهند. او آنها را از میان مردمی که سرشار از ایمان به وعده­های خدا بودند برگزید. او بی فرق­گذاری با همه سخن گفت؛ بالادست و زیردست، جوان ثروتمند و بیوه زن فقیر، قوی و ناتوان، او رحمت و بخشش خداوند را آورد؛ او شفا بخشید، دلداری داد و درک کرد؛ او امید داد؛ او حضور خداوند را برای همگان آورد، خداوندی که به هر مرد و زنی توجه دارد، چنان که پدر و مادری خوب به هر یک از فرزندان خود توجه دارند.

خداوند درنگ نمی­کند تا ما به سوی او برویم، بلکه اوست که به سوی ما می­آید، بدون محاسبه و کَمّیت­سنجی. خداوند این گونه است.او همیشه قدم اول را برمی­دارد، او به سوی ما می­آید.دانلود فایل PDF کامل این متن