عید رستاخیز
خواهران و برادران عزیز در رُم و سراسر جهان؛ رستاخیز خجسته باد! رستاخیز خسته باد!

چقدر خوشنودم از اعلام این پیام که مسیح برخاسته است! می­خواهم که این پیام به هر خانه و خانواده­ای برسد، بخصوص جاهایی که بیشترین رنجها هست، بیمارستانها و زندانها ...

بیش از هرچیز می­خواهم این پیام به هر دلی راه یابد، چراکه آنجاست که خدا می­خواهد این خبر خوش در آن کاشته شود؛ عیسی برخاسته است، امیدی برای شما هست، شما دیگر در قدرت گناه و بدی نیستید! محبت پیروز شده است، رحمت ظفرمند گردیده است! رحمت خداوند همیشه پیروز است!

ما نیز مانند زنانی که شاگردان عیسی بودند و به گور رفته آن را خالی یافتند، شاید شگفت زده شویم که معنای این رویداد چیست؟ (لو 24 :4). اینکه عیسی برخاسته است یعنی چه؟ یعنی محبت خداوند از شرّ و خود مرگ نیرومندتر است؛ یعنی محبت خدا می­تواند زندگی ما را دگرگون کرده و سبب شود بیابان­ دلهای­ما پرشکوفه شود. محبت خداوند می­تواند چنین کند! همان محبتی که پسر خدا در آن انسان گردید و راه فروتنی و خود-بخشی را تا پایان، تا اعماق جهنم ورطة جدایی از خداوند پی­گرفت. این عشق پر رحمت، تنِ مُردة عیسی را غرق نور کرده، دگرگونش ساخته و آن را به زندگی جاودان درآورده است.دانلود فایل PDF کامل این متن