خطاب پاپ فرانسوا به شرکت کنندگان کنگره ملی، به دعوت کانون زنان ایتالیا

به همراه شما خداوند را برای تمامی نیکی­هایی که کانون زنان ایتالیا در 70 سال فعالیتش به انجام رسانده سپاس  می­گویم؛ برای کارهایی که  در زمینه آموزش و توسعه انسانی انجام داده اید و برای شهادتی که دربارة نقش زنان در جامعه و اجتماع کلیسایی داده شده است. در واقع در بازة چند دهة گذشته به همراه دیگر دگرگونی­های فرهنگی و اجتماعی، هویت زن و نقش او در خانواده، در جامعه و در کلیسا، تغییرات بسیاری داشته است و در کل مشارکت و مسؤلیت زنان افزایش یافته است.

بصیرت مقام­های پاپ نیز در این زمینه همیشه مهم بوده و هست. به شکل خاص می­توان به نامه رسولی ژان پل دوم (mulieris dignitatem 1998)، دربارة جایگاه و پیشة زنان، اشاره کرد. سندی که در امتداد تعلیمات شورای دوم واتیکان، قدرت اخلاقیِ زن و توانایی روحانیِ او را باز می­شناخت. همچنین پیام روز جهانی صلح را در سال 1995 با عنوان " زنان: آموزگاران صلح" به خاطر می­آوریم.دانلود فایل PDF کامل این متن