خطاب به نامزدهایی که آماده ازدواج می شوند: ترس از "برای همیشه"

زوج جوانی از پاپ پرسیدند؛ "عالی­جناب، امروز خیلی­ها فکر می­کنند که یک عمر وفاداری خیلی سخت است؛  فکر می­کنند ممکن است که کشمکشِ  زندگیِ مشترک زیبا و دل­انگیز باشد، اما سخت و حتی ناممکن است. ما از شما تقاضا داریم که با کلامی ذهن ما را در این باره روشن کنید". پاسخ پدر روحانی:

از شهادت و پرسش شما تشکر می­کنم. از آنجا که این سوالها پیشتر از من پرسیده شده، بنابراین توانسته­ام از پیش دربارة پاسخی درخور کمی تأمل کنم.

مهم این است که از خودتان بپرسید که آیا می­شود که همدیگر را "برای همیشه"  دوست داشته باشید؟ این را باید پرسید: می­شود "برای همیشه" دوست داشت؟ امروز خیلی از مردم می­ترسند تصمیمات نهایی بگیرند. جوانی به اسقف  می­گفت: " می­خواهم که کشیش بشوم اما فقط برای ده سال". ترس او از تصمیم نهایی بود. اما این یک ترس همگانی است که از فرهنگ ما می­آید. برای زندگی تصمیم گرفتن به نظر ناممکن می­رسد.دانلود فایل PDF کامل این متن