نام کتاب : ایلیا و الیشع

مولف : ....

تعداد فصل ها : در 14 قسمت به بررسی و توضیح پیرامون احوالات دو نبی بزرگ که بیشترین تاثیر را در سنت یهودیت و مسیحیت گذاشتند می پردازد. و قربانی ها و معجزات و اعمال آنها را با رجوع به رفرنس هایی از خود کتاب مقدس برای شما عزیزان بیان می کند

تعداد صفحات : 62

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری کتاب: دارای 20 تصویر و شمایل است که بر اساس متونی که در کتاب آمده پیرامون قربانی برای خداوند و کلام مسیح در مورد زن بیوه – شمایل هایی با موضوع گذر از زندان مردگان به سوی اتحاد کامل با پدر – شمایل ها یی با موضوع راز تعمید و ملاقات موسی و الیاس با مسیح در کوه و ....