نام کتاب : حزقیال

مولف : .....

تعداد فصل ها : در 12 قسمت به توضیح و بررسی زندگی حزقیال نبی و به شرح و توصیف موقعیت جغرافیایی و سیاسی قوم یهود در زمان حزقیال و رفتار قدرت های بزرگ آن دوران با این قوم و سرزمین اسرائیل می پردازد .

تعداد صفحات : 50

سطح : مقدماتی

اطلاعات تصویری : دارای شمایل بلغاری مربوط به رویت جلال خداوند توسط حزقیال و تصویر الهه آشوری که نگهبان درخت مقدس است می پردازد .