نام کتاب : آیین های نیایشی کلیسای شرق

مولف : ایرنه – هانری دالمه

تعداد فصل ها : 5

·         کلیساهای شرق در طول زمان و در مکان های مختلف

·         آیین مذهبی و نیایشی چیست ؟

·         تبارهای بزرگ آیین های نیایشی شرق

·         خصیصه آیین ها و رسوم در کلیسای شرق

·         آیین های تشرف به مسیحیت : تعمید و تثبیت

تعداد صفحات : 160

سطح : متوسط

اطلاعات تصویری :دارای تصویر نمی باشد.